Συνθετική κλήση
Συνθετική κλήση

Τι είναι μια συνθετική κλήση; Μια συνθετική κλήση είναι μια στρατηγική επιλογών που χρησιμοποιεί μετοχές μετοχών και την επιλογή πώλησης για την προσομοίωση της απόδοσης μιας επιλογής κλήσης. Αυτό δίνει στον επενδυτή ένα θεωρητικά απεριόριστο δυναμικό ανάπτυξης με συγκεκριμένο όριο στο ποσό που διακυβεύεται. Βασικές τακτικές Μια συνθετική κλήση είναι

Εγκεκριμένος Διεθνής Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (LIFA)
Εγκεκριμένος Διεθνής Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (LIFA)

Τι είναι ένας διεθνής χρηματοοικονομικός αναλυτής με άδεια λειτουργίας; Ο Αδειοδοτημένος Διεθνής Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (LIFA) είναι ένας επαγγελματικός τίτλος για επαγγελματίες επενδύσεων σε όλο τον κόσμο. Ο καθορισμός του LIFA προσπαθεί να βοηθήσει τους υποψηφίους να αποκτήσουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματισμού και δεοντολογίας στο επάγγελμα της διαχείρισης και ανάλυσης των επεν

419 ε) Σχέδια παροχών κοινωνικής πρόνοιας
419 ε) Σχέδια παροχών κοινωνικής πρόνοιας

Ποια είναι τα 419 (ε) Σχέδια Παροχών Πρόνοιας; Το σχέδιο παροχής κοινωνικής πρόνοιας 419 (ε) είναι ένα είδος προγράμματος κοινωνικής πρόνοιας που χορηγείται από τον εργοδότη. 419 (ε) τα προγράμματα παροχών πρόνοιας υπάγονται στην παράγραφο (ε) του άρθρου 419 του Κώδικα Εσωτερικού Εισοδήματος. Παρέχουν μια σει

Δημοσιονομικό έλλειμμα
Δημοσιονομικό έλλειμμα

Τι είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα; Ένα δημοσιονομικό έλλειμμα είναι ένα έλλειμμα στο εισόδημα της κυβέρνησης σε σχέση με τις δαπάνες της. Η κυβέρνηση που έχει δημοσιονομικό έλλειμμα δαπανά πέρα ​​από τα μέσα της. Ένα δημοσιονομικό έλλειμμα υπολογίζεται ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), ή απλώς ως συνολικά δολάρια που δαπανήθηκαν πάνω από το εισόδημα. Και στις δύο περιπτ

Business Intelligence (BI)
Business Intelligence (BI)

Τι είναι η Business Intelligence (BI); Η Business Intelligence (BI) αναφέρεται στη διαδικαστική και τεχνική υποδομή που συλλέγει, αποθηκεύει και αναλύει τα δεδομένα που παράγονται από τις δραστηριότητες μιας εταιρείας. Ο BI είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει την εξόρυξη δεδομένων, την ανάλυση της διαδικασίας, τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων κ

Δαβίδ Einhorn
Δαβίδ Einhorn

Ποιος είναι ο David Einhorn Ο David Einhorn θεωρείται από καιρό ως ένας από τους πιο επιτυχημένους και στενά διαχειριζόμενους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο Einhorn είναι ο πρόεδρος και συνιδρυτής της Greenlight Capital Inc. Γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1968 στο Demarest του New Jersey και