Κύριος » αλγοριθμική διαπραγμάτευση » Διαταγή ισορροπίας

Διαταγή ισορροπίας

αλγοριθμική διαπραγμάτευση : Διαταγή ισορροπίας
ΟΡΙΣΜΟΣ της ανισορροπίας της παραγγελίας

Η ανισορροπία εντολών είναι μια κατάσταση που προκύπτει από την υπέρβαση των εντολών αγοράς ή πώλησης ενός συγκεκριμένου τίτλου σε μια ανταλλαγή συναλλαγών, γεγονός που καθιστά αδύνατη την αντιστοίχιση των παραγγελιών των αγοραστών και των πωλητών. Για τις κινητές αξίες που εποπτεύονται από έναν διαμορφωτή αγοράς ή έναν εξειδικευμένο, οι μετοχές μπορούν να εισάγονται από ένα συγκεκριμένο απόθεμα για να προσθέσουν ρευστότητα, προσωρινά εκκαθάριση των υπερβολικών παραγγελιών από το απόθεμα, έτσι ώστε η διαπραγμάτευση στην ασφάλεια να μπορεί να επαναληφθεί σε ομαλό επίπεδο. Οι ακραίες περιπτώσεις διατάραξης της ισορροπίας μπορεί να προκαλέσουν αναστολή διαπραγμάτευσης μέχρι να επιλυθεί η ανισορροπία.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ανισορροπία παραγγελίας

Οι ανισορροπίες παραγγελιών μπορούν συχνά να εμφανιστούν όταν τα μεγάλα νέα χτυπά ένα απόθεμα, όπως μια απελευθέρωση των κερδών, αλλαγή της καθοδήγησης ή δραστηριότητα συγχώνευσης και απόκτησης. Οι ανισορροπίες μπορούν να μεταφέρουν τίτλους προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλά οι περισσότερες ανισορροπίες δουλεύουν μέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες σε μία καθημερινή συνεδρίαση. Οι μικρότεροι, λιγότερο ρευστοποιήσιμοι τίτλοι μπορεί να έχουν ανισορροπίες που διαρκούν περισσότερο από μία συναλλαγή, επειδή υπάρχουν λιγότερα μερίδια στα χέρια λιγότερων.

Οι επενδυτές μπορούν να προστατευθούν από τις ασταθείς μεταβολές των τιμών που μπορεί να προκύψουν από τις ανισορροπίες των παραγγελιών, χρησιμοποιώντας εντολές επιτοκίων κατά την τοποθέτηση συναλλαγών και όχι από εντολές αγοράς.

Πώς παραγγέλλονται οι ανισορροπίες σε σχέση με άλλη εμπορική δραστηριότητα

Άλλα συμβάντα που μπορούν να οδηγήσουν σε ανισορροπίες τάξης περιλαμβάνουν διαρροές πληροφοριών ή φήμες που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις μετοχές μιας δημόσιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, ενδέχεται να υπάρξει νομοθεσία που κερδίζει δυναμική που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία της επιχείρησης και το επιχειρηματικό μοντέλο. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν νεώτερες τεχνολογίες και πλατφόρμες που έχουν ξεπεράσει τους υφιστάμενους νόμους ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές παίζουν το ρόλο τους και στη συνέχεια εισάγουν κανόνες που μπορούν να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Καθώς κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης καταλήγει στο κλείσιμο, μπορεί να προκύψουν ανισορροπίες προκειμένου οι επενδυτές να αγωνιστούν να κλείσουν μετοχές κοντά στην τιμή κλεισίματος. Αυτό μπορεί να συμβεί ειδικά εάν η τιμή της μετοχής εμφανίζεται με έκπτωση τη συγκεκριμένη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Οι επενδυτές που επιθυμούν να αποφύγουν τέτοιες ανισορροπίες των παραγγελιών ενδέχεται να προσπαθήσουν να χρονοτριβήσουν τις παραγγελίες τους πριν από το κύμα των αγοραστών και των πωλητών που ενδέχεται να έρθουν.

Εάν υπάρχει ειδοποίηση για ανισορροπία παραγγελιών με πάρα πολλές παραγγελίες αγοραστών, οι κάτοχοι του αποθέματος μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να πουλήσουν μερικές από τις μετοχές τους και να επωφεληθούν από την αυξημένη ζήτηση. Η προσδοκία είναι ότι θα μπορούσαν να δουν μια κερδοφόρα απόδοση της επένδυσης με τις δυνητικά υψηλότερες τιμές. Αντίστροφα, οι αγοραστές ενδέχεται να επιχειρήσουν να επωφεληθούν από την υπερβολική διάθεση των εντολών πώλησης.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ανισορροπία παραγγελιών Η ανισορροπία των παραγγελιών είναι όταν πάρα πολλές παραγγελίες ενός συγκεκριμένου τύπου - είτε αγοράζουν, πωλούν ή περιορίζουν - και δεν λαμβάνονται αρκετές άλλες αντίστοιχες παραγγελίες. πιο σφιχτή αγορά Μια σφιχτή αγορά είναι μια αγορά που χαρακτηρίζεται από στενό περιθώριο προσφοράς και ζήτησης και άφθονη ρευστότητα με ξέφρενη εμπορική δραστηριότητα. περισσότερη παύση συναλλαγών Ορισμός Η διακοπή συναλλαγών είναι μια προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης μιας συγκεκριμένης εγγύησης σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. περισσότεροι αγοραστές / πωλητές στην ισορροπία Οι αγοραστές / πωλητές στην ισορροπία περιγράφουν την υπεροχή είτε της συμπεριφοράς αγοράς ή πώλησης σε δεδομένη στιγμή, μερικές φορές οδηγώντας σε ανισορροπίες της τάξης. περισσότερο που κρατείται κατά το άνοιγμα που κρατείται κατά το άνοιγμα είναι όταν μια ασφάλεια περιορίζεται από την διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο άνοιγμα για την ημέρα. περισσότερη βαθιά αγορά Μια βαθιά αγορά είναι μια ανταλλαγή τίτλων, όπου ένας μεγάλος αριθμός μετοχών μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί χωρίς να επηρεαστεί δραστικά η τιμή. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών
Συνιστάται
Αφήστε Το Σχόλιό Σας